اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجويان ورودي مهرماه 96
خبرنامه نصير منتشر شد
ثبت نام با تاخير پذيرفته شدگان مهرماه 96
كارگاه آموزشي آشنايي با سيستم آموزش الكترونيكي
حداقل شهريه پرداختي جهت ثبت نام
دروس ارائه شده براي پذيرفته شدگان نيمسال تحصيلي 96-97
جدول زماني ثبت نام پذيرفته شدگان سال تحصيلي 97-96
قابل توجه دانشجوياني كه ترم تابستاني اخذ نموده اند
 تقويم آموزشي نيمسال اول 97-96
  ترم تحصيلي
 96/7/1 تا 96/11/8
  ثبت نام اصلي
28 الي 29 شهريور 96
   كلاس ها
96/7/1 تا 96/10/21
  حذف و اضافه
  11 الي 12  مهر 96
  ثبت نام مقدماتي 3962   5 الي 6 دي 96
درخواست حذف اضطراري
  96/7/15 تا 96/10/3
  ارزشيابي اساتيد
  96/10/9 تا 96/10/16
  امتحانات 96/10/23 تا 96/11/8
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.