اخبار و اطلاعیه ها
برنامه امتحانات نيمسال 3962
مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه در خصوص افزايش ظرفيت تغيير شيوه پژوهش محور
كارگاه ارزيابي كيفيت يادگيري الكترونيكي
دريافت كارت دانشجويي
فراخوان ارسال مقاله
قابل توجه دانشجويان مشمول ورودي بهمن 96
برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دانشجويان پژوهش محور
فعال شدن دسترسي دانشجويان ورودي بهمن 96
 تقويم آموزشي نيمسال دوم 97-96
  ترم تحصيلي
 96/11/21 تا 97/4/11
  ثبت نام اصلي
17 الي 18 بهمن 96
   كلاس ها
96/11/21 تا 97/3/24
  حذف و اضافه
  30بهمن الي 1 اسفند 96
  ثبت نام مقدماتي 3971  8الي 9خرداد 97
درخواست حذف اضطراري
  96/12/5 تا 97/3/6
  ارزشيابي اساتيد
  97/3/12 تا 97/3/19
  امتحانات 97/3/27 تا 97/4/11
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.