مهندسی کامپیوتر

معماری سیستم های کامپیوتری:

نام نام خانوادگی
 منصوره  عرب
سارا سادات  حسین زاده ثانی
سمیه  احمدی
آتوسا  سلحشور
حامد  نودهی 
حمیدرضا حاجی اسماعیلی
محمد  کرامتیان
محمدرضا عظیمی نیا
محمد مهدی حاجی حسن
مهدی  کاظمی 
حدیث  محدثی گیلوایی
پرستو  قاسمی
سمانه  بهشتی اطهر
مححد رضا نعمت الهی
رضا  نیکزاد
محسن گرشاسبی
مهران  علی دادی
سویل  قویدل
محسن قبی زاده 
زهرا  آرمان پور
محمدرضا  عصری
مهدی صادق زاده 
شادی  دخانچی

 

هوش مصنوعی:

نام  نام خانوادگی
پریسا عظیمی مجاهدی
سپیده  امیر محمدیان
شقایق  اکبرنژاد
هاجر جیلایی
احسان  آسایی 
امین محمدی
حمید فیروزی
عباس  جعفری
علی  رزمجوئی
علیرضا کدخدائی الیادرانی
کامبیز جلایریان
محسن  آقایاری کلور
مهدی فرخی طامه
کیارش مظفری
مریم  یوسفی
زهرا رضائی استخروئیه
سمیه  آبکار
شیوا سرمستان
عطیه علی کهکی
فاطمه  آینه بند
نعیمه فتح الهی
رضا سامان فر
علی احمدی
محمدرضا عظیم بیک
زینب علوی
فرزانه  دژبند
مائده  ریحانی مالفجانی
مهدیه حمیدی
بهروز  دودانگه
پوریا فرخ پور
سهیل جهانگیری گل
علی معینی کربکندی
زهره ابراهیمی قلاتی
سعیده  طبیعت پور
مهسا عشاقی
سعیده  موحدی
حسن  امین سرند
علیرضا  زمانی ششگلی
محسن  آزادمنش
ابوذر کشاورز شیرکدهی
امین  نوری
رضا  جاویدی اصل
عبدالرضا  زرسازی
مهدی سلطانمرادی
هیراد حق رضائی
فاطمه  ژولانژاد
آتریسا ملکی
الهام  عزیزنژاد
فاطمه  خلیلی پور 
فرانک  مهرآور
مریم  ممتازان
ندا  هجرتی نمینی
رضا  حبیبی
محمد علی بیابانی
احسان رضایی

شبکه های کامپیوتری:

نام نامخانوادگی
ریحانه عسکریان
زینب تیزکار سعدآبادی
شادی جباری
غزاله  برزو
مریم  زارعی
نازنین  جلیلی
ندا  کیوانداریان
امیر ابحری
امین معینی خواه
سیدمحسن  میرحاجی فیروز آبادی
 علی  آقایی
مرتضی سعیدی
میلاد کیان مهر
یاسر  طرفی
جعفر باقریان
شیرین  صدیقی 
لعبت شیخ الاسلامی وطنی
مریم نادری نژاد
ندا رفعت
حمید فروغی
سیدامیر موسوی نژاد 
علیرضا عطیم زاده میلانی
جواد ابراهمی زاده
حمیدرضا حبیبی
روح اله امیدی 
سیدصادق سیدحسینی
طاهر  عطاردی کوزه کنان
الهام  بختیاری اصل
سپیده  شاهرودی
سیده نگین دادگر
مریم بقاییان
بیتا ثابت
شیرین  کهربایی
معصومه گودرزی
ندا شعله
ندا صبا
جواد  صادق نژادروزبنه
شهرام چراغ زاده
مجید  مهدوی ارشد
حسن قلعه نوئی
حسین  خسروی روزبهانی
داریوش  پارس فر
سید محمد علوی
عباس  انصاری
علی ملا
علی    قره باغی صومعه
محمد  احسان زاده
ادیبه ایرندگانی
فهیمه  خدمت گذار شیرزای
محسن اکبرزادگان
محسن  جلیل زاده طاقی
مسعود  جوادی فر
مهدی  آقاسی
علی دلباز
محسن رکعی
نعیم  فرهادیان

 شبکه های کامپیوتری:

غزاله  برزو
مریم  زارعی
نازنین  جلیلی
ندا  کیوانداریان
امیر ابحری
امین معینی خواه
سیدمحسن  میرحاجی فیروز آبادی
 علی  آقایی
مرتضی سعیدی
میلاد کیان مهر
یاسر  طرفی
جعفر باقریان
شیرین  صدیقی 
لعبت شیخ الاسلامی وطنی
مریم نادری نژاد
ندا رفعت
حمید فروغی
سیدامیر موسوی نژاد 
علیرضا عطیم زاده میلانی
جواد ابراهمی زاده
حمیدرضا حبیبی
روح اله امیدی 
سیدصادق سیدحسینی
طاهر  عطاردی کوزه کنان
الهام  بختیاری اصل
سپیده  شاهرودی
سیده نگین دادگر
مریم بقاییان
بیتا ثابت
شیرین  کهربایی
معصومه گودرزی
ندا شعله
ندا صبا
جواد  صادق نژادروزبنه
شهرام چراغ زاده
مجید  مهدوی ارشد
حسن قلعه نوئی
حسین  خسروی روزبهانی
داریوش  پارس فر
سید محمد علوی
عباس  انصاری
علی ملا
علی    قره باغی صومعه
محمد  احسان زاده
ادیبه ایرندگانی
فهیمه  خدمت گذار شیرزای
محسن اکبرزادگان
محسن  جلیل زاده طاقی
مسعود  جوادی فر
مهدی  آقاسی
علی دلباز
محسن رکعی
نعیم  فرهادیان