فرم اطلاعات انجمن فارغ التحصیلان

الزامی
ورودی نامعتبر
/ / الزامی
10 عدد بدون خط تیره
حداکثر 10 عدد
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
/ / الزامی
تصویر پرسنلی با طول و عرض استاندارد(حداکثر 150*120 پیکسل)و رعایت قوانین دانشگاه با فرمت JPG یا PNG و حداکثر 100 Kb
ورودی نامعتبر

بدون خط تیره و به تعداد حداکثر 11 کاراکتر
ورودی نامعتبر
بدون خط تیره و به تعداد حداکثر 11 کاراکتر
الزامی

لطفا درصورت شاغل بودن، اطلاعات دقیق خود را در این قسمت تکمیل نمایید.
الزامی
ورودی نامعتبر
الزامی
الزامی
بدون خط تیره و به تعداد حداکثر 11 کاراکتر

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
الزامی
کد امنیتی:
جدید کد امنیتی وارد شده نامعتبر است.