مهندسی کامپیوتر

محمد مهدی اثنی عشری اصفهانی

استادیار

گروه نرم افزار

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وب سایت:wp.kntu.ac.ir/esnaashari


علی احمدی

استادیار

گروه هوش مصنوعی

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وب سایت:wp.kntu.ac.ir/ahmadi


حامد خانمیرزا

استادیار

گروه شبکه های کامپیوتری

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وب سایت:wp.kntu.ac.ir/h.khanmirza


سیدحسین خواسته

استادیار

گروه هوش مصنوعی

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وب سایت:wp.kntu.ac.ir/khasteh


هدی رودکی لواسانی

استادیار

گروه معماری سیستم های کامپیوتری

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وب سایت:wp.kntu.ac.ir/hroodaki


چیترا دادخواه

استادیار

گروه هوش مصنوعی

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وب سایت:wp.kntu.ac.ir/dadkhah


مسعود ده یادگاری

استادیار

گروه معماری سیستم های کامپیوتری

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وب سایت:wp.kntu.ac.ir/dehyadegari


سعید فرضی

استادیار

گروه مهندسی نرم افزار

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وب سایت:wp.kntu.ac.ir/saeedfarzi


بابک ناصر شریف

استادیار

گروه هوش مصنوعی

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وب سایت:wp.kntu.ac.ir/bnasersharif


امین نیک انجام

استادیار

گروه هوش مصنوعی

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وب سایت:wp.kntu.ac.ir/nikanjam