مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از اولین واحدهاي آموزش الکترونيکي در کشور در سال ۱۳۸۴ تاسيس شد. به عنوان مرکزي پيشرو، از طريق مشارکت فعال با منابع تخصصي داخل و خارج از دانشگاه، ضمن توسعه تدريجي زير ساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري لازم، در مقاطع مختلف كارشناسي و تحصيلات تكميلي اقدام به پذيرش دانشجو نموده است. از جمله ماموريت ها و اهداف اصلي اين مركز مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 

  • · توسعه فرهنگ آموزش الکترونیکی و نهادینه سازی آن در آموزش دانشگاهی
  • · ارائه خدمات ارزش افزوده آموزش الکترونیکی در راستای آموزش های مرسوم دانشگاهی
  • · تمرکز بر اجرایی نمودن مفاهیم آموزش الکترونیکی و یادگیری الکترونیکي
  • · استفاده از اساتید خبره و با سابقه دانشگاه در ارائه آموزش های بر خط و به روز به دانشجویان
  • · همسان سازی آموزش های برخط الکترونیکی با آموزش های مرسوم دانشگاه از لحاظ محتوا و کیفیت
  • · ایجاد کانال های مختلف دسترسی برای کاربران
  • · توسعه کاربران از دانشجویان به کلیه مخاطبان دانشگاهی و استفاده از ظرفیت های ایجاد شده برای ارائه کلیه خدمات متناظر آموزش الکترونیکي
  • · تاکید بر جنبه های یادگیری الکترونیکی از طریق توسعه کانال های مختلف آموزش الکترونيکي و ايجاد تعامل چندگانه در اين حوزه و حرکت به سمت يادگيري ترکيبي و يادگيري تعاملي.

در حال حاضر، مرکز آموزش الکترونیکی از طریق کنکور سراسری اقدام به پذیرش دانشجويان و کارشناسان و مديران علاقه مند و مستعد در رشته هاي مختلف آموزش الکترونيكي مي نمايد.