Images-loading
×

پیام

No seats available.

REGISTER COURSES

Price : free

مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری

این گرایش یکی از گرایش‌های مهندسی کامپیوتر است. در این گرایش با اجزای داخلی کامپیوتر که مراحل انجام یک دستور را بر عهده دارند و چگونگی کار آنها آشنا می شویم. همچنین واحد کنترل مرکزی و حافظه به عنوان دو بخش اصلی کامپیوتر معرفی می شوند و ارتباط و ساختار درونی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. برای درک موضوعات مطرح شده در این گرایش آشنائی با مبحث مدارهای منطقی لازم و ضروری است.

سیلابس درسی

دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شامل تعدادی درسهای نظری و برنامه تحقیقاتی جهت افزایش اطلاعات نظری و تجربی متخصصان مهندسی کامپیوتر می باشد که زمینه کافی جهت درک و توسه آنچه در مرزهای تکنیک در زمان حال در این رشته ها می گذرد را فراهم می کند.هدف آن تربیت افرادی است که توانایی لازم جهت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های تخصصی در زمینه گرایش مربوطه را داشته باشند.ضمنا دانش آموختگان این دوره توان تحقیقاتی کافی جهت حل مسایلی که در زمینه حرفه خود با آن مواجه می شوند را دارا هستند.دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر متشکل از گرایشهای زیر می باشد:

  • معماری سیستم های کامپیوتری
  • نرم افزار 
  • شبکه های کامپیوتری 
  • رایانش امن 
  • هوش مصنوعی و رباتیکز

از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر انتظار می رود در طراحی،تحقیق،به روز رسانی،بهینه سازی،امنیت و نوآوری پیوسته با تامین قابلیت رقابت پذیری بین المللی در سیستم های کامپیوتری و شبکه ای و هوشمند سخت افزاری و  نرم افزاری مورد استفاده در کلیه صنایع و کارخانه جات،سازمان های دولتی و خصوصی،زیر ساخت های محاسباتی و ارتباطی ،در صنعت و  خدمات و مدیریت و دفاع و امنیت کشور نقش تعیین کننده داشته باشد و ضمن اشراف بر کلیه روشهای علمی و فنی طرح و اجرا و نگهداری در پروژه ها،بتوانند بهترین گرینه موجود طراحی و ساخت و اجرا و حفظ امنیت و خصوصی ماندن اطلاعات در موارد مورد نیاز جامع و کشور را انتخاب و زیر ساخت ها و پروژه های مورد نیاز ایران را در بهترین کیفیت جهانی طراحی ،اجرا و مدیریت نمایند.

پنج گرایش فوق دارای برنامه کاملا مستقل از یکدیگر می باشند و انتقال از یک گرایش به گرایش دیگرتایع قوانین انتقال از یک رشته به رشته دیگر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری می باشد .

 

تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره ۳۲ واحد به شرح زیر می باشد:

   

 

درس های رشته مهندسی کامپیوتر دروس تحصیلات تکمیلی گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

 

ردیف

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

ساعات تدریس

پیشنیاز

هم نیاز

درس های جبرانی

 

1

الکترونیک دیجیتال

3

نظری

48

 

 

2

معماری کامپیوتر

3

نظری

48

 

 

3

سیستم عامل

3

نظری

48

 

 

4

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

3

نظری

48

 

 

در صورت عدم گذراندن درس در دوره کارشناسی و یا به تشخیص دانشکده، تا دو درس جبران اختصاص می یابد.

 

درس پایه

 

1

معماری کامپیوتر پیشرفته

3

نظری

48

درس کارشناسی معماری کامپیوتر

 

اخذ این درس برای کلیه دانش جویان کارشناسی ارشد الزامیست. پیشنهاد می شود که این درس در همه ترم های تحصیلی و توسط اساتید مختلف گروه معماری سیستم های کامپیوتری عرضه شود.

 

درس های گروه 1

 

تمرکز مدار های مجتمع پرتراکم

 

1

طراحی مدار های مجتمع پرتراکم پیشرفته

3

نظری

48

 

 

2

طراحی سیستم های کم مصرف

3

نظری

48

 

 

3

طراحی سیسیتم های تحمل پذیر اشکال

3

نظری

48

 

 

4

آزمون و آزمون پذیری

3

نظری

48

 

 

5

سیستم های روی تراشه

3

نظری

48

 

 

6

تصدیق صحت سخت افزار

3

نظری

48

 

 

7

الگوریتم های طراحی مدار های مجتمع پرتراکم

3

نظری

48

 

 

8

سنتز سیستم های دیجیتال

3

نظری

48

 

 

9

طراحی مدار  با فناوری نانو

3

نظری

48

 

 

تمرکز معماری

 

10

معماری سیستم های موازی

3

نظری

48

 

 

11

معماری پردازنده های شبکه

3

نظری

48

 

 

12

معماری سامانه های ذخیره سازی داده

3

نظری

48

 

 

13

طراحی و ارزیابی سیستم های بی درنگ نهفته

3

نظری

48

 

 

14

حساب کامپیوتری

3

نظری

48

 

 

15

ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری

3

نظری

48

 

 

16

سیستم های قابل بازپیکربندی

3

نظری

48

 

 

17

معماری پردازنده عای اختصاصی سیگنال دیجیتال

3

نظری

48

 

 

18

شبکه های میان ارتباطی

3

نظری

48

 

 

اخذ حداقل چهار درس از درس های گروه 1 و یک درس از هر مجموعه تمرکز برای دانشجویان کارشناسی ارشد الزامیست

 

درس های گروه 2

 

1

پردازش موازی

3

نظری

48

 

 

2

سیستم های توزیع شده و رایانش ابری

3

نظری

48

 

 

3

محاسبات کوانتومی

3

نظری

48

 

 

4

پردازش سیگنال های دیجیتال

3

نظری

48

 

 

5

حسابگر های زیستی

3

نظری

48

 

 

6

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

3

نظری

48

 

 

7

سیستم های کامپیوتری امن

3

نظری

48

 

 

8

طراحی با زبان های توصیف سخت افزار

3

نظری

48

 

 

9

فرایند اتفاقی

3

نظری

48

 

 

10

طراحی مدار های مجتمع دیجیتال پرسرعت

3

نظری

48

 

 

11

سیستم عامل پیشرفته

3

نظری

48

 

 

12

طراحی مدار های آستکرون

3

نظری

48

 

 

13

ریاضیات پیشرفته کامپیوتر

3

نظری

48

 

 

14

مباحث ویژه در معماری کامپیوتر 1

3

نظری

48

 

 

15

مفاهیم پیشرفته در معماری کامپیوتر 1

3

نظری

48

 

 

16

مباحث ویژه در معماری کامپیوتر 2

3

نظری

48

 

 

17

مفاهیم پیشرفته در معماری کامپیوتر 2

3

نظری

48

 

 

18

یک درس خارج از گرایش یا دانشکده با تایید دانشکده

3

نظری

48

 

 

اخذ حداکثر 3 درس از درس های گروه 2 برای دانشجویان کارشناسی ارشد مجاز است. درس های اختصاصی دوره دکترا در قالب مفاهیم پیشرفته یا تایید دانشکده ارائه می شود.