Images-loading

REGISTER COURSES

Price : 19/00 EUR EUR (VAT excl.)
Book the course
Bookings are disabled.

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیک

 هوش مصنوعی یا هوش ماشینی را باید عرصهٔ پهناور تلاقی و ملاقات بسیاری از دانشها، علوم ، و فنون قدیم و جدید دانست. ریشه‌ها و ایده‌های اصلی آن را باید در فلسفه، زبان شناسی ، ریاضیات، روان شناسی، نورولوژی وفیزیولوژی نشان گرفت و شاخه‌ها، فروع، و کاربردهای گوناگون و فراوان آن را در علوم رایانه، علوم مهندسی،علوم زیست شناسی و پزشکی، علوم ارتباطات و زمینه‌های بسیار دیگر .

  هوش مصنوعی به هوشی که یک ماشین از خود نشان می‌دهد و یا به دانشی در کامپیوتر که سعی در ایجاد آن دارد گفته می‌شود. بیشتر نوشته‌ها و مقاله‌های مربوط به هوش مصنوعی آن را دانش شناخت و طراحی عامل‌های هوشمند تعریف کرده‌اند. یک عامل هوشمند سیستمی است که با شناخت محیط اطراف خود، شانس موفقیت خود را بالا می‌برد . ج ان مکارتی که واژه هوش مصنوعی را در سال ۱۹۵۶ استفاده نمود، آن را «دانش و مهندسی ساخت ماشین‌های هوشمند» تعریف کرده‌است. تحقیقات و جستجوهایی انجام شده برای رسیدن به ساخت چنین ماشین‌هایی مرتبط با بسیاری از رشته‌های علمی دیگر است، مانند علوم رایانه، روان شناسی، فلسفه، عصب شناسی، علوم ادراکی، تئوری کنترل، احتمالات ، بهینه سازی ومنطق .

 

سیلابس درسی

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دوره ای مشتمل بر دروس نظری، عملی، و تحقیقاتی در زمینه هوشمند سازی کامپیوترها و سیستم های مبتنی بر کامپیوتر میباشد. تحقق این هدف با الهام از ویژگیهای موجودات زنده و بالاخص انسان پیگیری میشود. لذا ایجاد قابلیتهای تحلیل اطلاعات و استدلال، یادگیری و رفتار هوشمندانه در یک محیط، حس بینائی، درک و تولید زبان، و ادراک و تولید گفتار در کامپیوترها از جمله اهداف این رشته میباشند. فارغ التحصیلان این دوره مهارتهائی را در زمینه های زیر کسب خواهند نمود:

 ارائه مناسب اطلاعات، استدلال اتوماتیک، دسته بندی و تصمیم گیری ماشینی، روشهای بادگیری برای ماشینها، ارائه غير دقیق اطلاعات و کار با آنها، شبیه سازی پردازشهای مطرح در موجودات زنده، هوشمند کردن رباتها، پردازش و تحلیل کامپیوتری تصاویر، پردازش و درک زبان، و پردازش و شناسائی گفتار .

فارغ التحصیلان این دوره میتوانند دارای کارائی های زیر باشند:

- پیاده سازی اتوماسیون پیشرفته در صنعت ، مانند طراحی سیستم های رباتیک هوشمند و کنترل کیفیت اتوماتیک.

- طراحی سیستم های پیشرفته نظامی شامل انواع سلاحهای هوشمند

 - طراحی سیستم های امنیتی مانند انواع مسائل تأیید هویت و تشخیص اتوماتیک

- طراحی سیستم های خبره برای انواع کاربردها

- کار در زمینه زبانشناسی محاسباتی مانند ایجاد منرجم های کامپیوتری

 - طراحی نرم افزارهای هوشمند کامپیوتری مانند انواع بازيها

 - تحلیل کامپیوتری تصاویر برای کاربردهای مختلف

 - همکاری با مؤسسات آموزشی کشور

- هدایت پروژه های تحقیقاتی در زمینه های فوق بر مراکز تحقیقاتی کشور

 

 

دروس تحصیلات تکمیلی گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

برنامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز شامل ۸ درس ۳ واحدی، یک درس سمینار ۲ واحدی و یک پایان نامه ۶ واحدی است. درسها به سه دسته درس های گروه ۱، گروه ۲ و گروه ۳ تقسیم می شوند. درس های گروه ۱ روش های حل مسأله در هوش مصنوعی را پوشش می دهند، در حالیکه درس های گروه ۲ بر روی زمینه های کاربردی متنوع این روش ها متمرکز می شوند. هر دانشجوی کارشناسی ارشد باید حداقل چهار درس از درس های گروه ۱ را بگذراند و چهار درس دیگر باید بر اساس نظر استاد راهنما و زمینه تخصصی پایان نامه از درس های گروه ۲ و ۳ یا درس های گروه ۱ اخذ نشده انتخاب شود. در این برنامه سعی شده است که اختیار انتخاب دانشجو از زمینه های مختلف کاری در بسته های تمرکزهای تخصصی شکل داده شود. دو درس از چهار درس تخصصی و اختیاری باید از یکی از زمینه های تخصصی اخذ شوند

 

 
 

درس های رشته مهندسی کامپیوتر دروس تحصیلات تکمیلی گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

 

ردیف

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

ساعات تدریس

پیشنیاز

هم نیاز

درس های جبرانی

 

1

مبانی هوش محاسباتی

3

نظری

48

 

 

2

اصول رباتیکز

3

نظری

48

 

 

3

سیگنال ها و سیستم ها

3

نظری

48

 

 

4

مبانی بینائی کامپیوتر

3

نظری

48

 

 

5

هوش مصنوعی و سیستم های خبره

3

نظری

48

 

 

6

مبانی پردازش زبان و گفتار

3

نظری

48

 

 

7

طراحی الگوریتم ها

3

نظری

48

 

 

در صورت عدم گذراندن درس در دوره کارشناسی و یا به تشخیص دانشکده، تا دو درس جبران اختصاص می یابد.

 

درس های گروه 1

 

1

شناسایی الگو

3

نظری

48

 

 

2

رایانش تکاملی

3

نظری

48

 

 

3

ربات های متحرک خودگردان

3

نظری

48

 

 

4

یادگیری ماشین

3

نظری

48

 

 

5

هوش مصنوعی پیشرفته

3

نظری

48

 

 

6

فرایند های تصادفی

3

نظری

48

 

 

7

شبکه های عصبی

3

نظری

48

 

 

8

سیستم های چند عاملی

3

نظری

48

 

 

اخذ حداقل 4 درس از درس های گروه 1 الزامیست.

 

در این برنامه دانشجو با راهنمایی استاد راهنما میتواند با انتخاب مناسب درسها، فعالیت علمی خود را به صورتهای مختلف شکل دهد. بعنوان نمونه، او می تواند بر روی زمینه های تخصصی زیر تمرکز کند:

1- هوش مصنوعی و رایانشی (درس های گروه ۲ ردیف ۱ الی ۶)

۲- ادراک ماشین (درس های گروه ۲ ردیف ۷ الی ۱۸)

٣- هوش بازی ها (درس های گروه ۲ ردیف ۱۹ الى ۲۲)

۴- رباتیکز (درس های گروه ۲ ردیف ۲۴ إلى ۲۷)

۵- علوم زیستی رایانشی (درس های گروه ۲ ردیف ۲۸ إلى ۳۲)

۶- هوش مصنوعی و رایانشی + علوم زیستی (درس های گروه ۲ ردیف ۱ الی ۶ و ردیف ۲۸ الى ۳۲)

۷- رباتیکز + ادراک ماشین (درس های گروه ۲ ردیف ۲۴ الی ۲۷ و درس های گروه ۲ ردیف ۷ الی ۱۸)

۸- رباتیکز به هوش بازی ها (درس های گروه ۲ ردیف ۲۴ الى ۲۷ و درس های گروه ۲ ردیف ۱۹ الی ۲۳)

۹- هوش بازی ها به ادراک ماشین (درس های گروه ۲ ردیف ۱۹ الى ۲۲ و درس های گروه ۲ ردیف ۷ الی ۱۸)

اخذ حداکثر ۴ درس از درس های گروه ۲ برای دانشجویان کارشناسی ارشد مجاز است که دو درس آن باید از یکی از زمینه های تخصصی معرفی شده در بالا اخذ شوند.

 

درس های گروه 2

 

1

برنامه ریزی هوشمند

3

نظری

48

 

 

2

الگوریتم های هوش جمعی

3

نظری

48

 

 

3

مجموعه ها و سیستم های فازی

3

نظری

48

 

 

4

یادگیری تقویتی

3

نظری

48

 

 

5

نظریه یادگیری آماری

3

نظری

48

 

 

6

مدل های گرافی احتمالی

3

نظری

48

 

 

7

تصویر پردازی رقمی

3

نظری

48

 

 

8

بینائی کامپیوتر

3

نظری

48

 

 

9

پنهان سازی اطلاعات

3

نظری

48

 

 

10

سنجش از دور

3

نظری

48

 

 

11

پردازش زبان های طبیعی

3

نظری

48

 

 

12

پردازش آماری زبان های طبیعی

3

نظری

48

 

 

13

ترجمه ماشینی

3

نظری

48

 

 

14

فهم زبان

3

نظری

48

 

 

15

پردازش سیگنال های رقمی

3

نظری

48

 

 

16

گفتار پردازی رقمی

3

نظری

48

 

 

17

شناسایی گفتار و گوینده

3

نظری

48

 

 

18

تبدیل متن به گفتار

3

نظری

48

 

 

19

رویکرد های هوش مصنوعی در بازی ها

3

نظری

48

 

 

20

رفتار های هوشمند جمعی در بازی ها

3

نظری

48

 

 

21

تصمیم گیری، استراتژی، و مسیریابی در بازی ها

3

نظری

48

 

 

22

معماری بازی های رایانه ای

3

نظری

48

 

 

23

طراحی و توسعه بازی های رایانه ای

3

نظری

48

 

 

24

سیستم های چند زبانی

3

نظری

48

 

 

25

یادگیری تقویتی و کنترل ربات

3

نظری

48

 

 

26

رباتیکز شناختی

3

نظری

48

 

 

27

ریاضیات برای رباتیکز

3

نظری

48

 

 

28

فیزیولوژی و آناتومی سیستم اعصاب

3

نظری

48

 

 

29

علم اعصاب سلولی

3

نظری

48

 

 

30

علوم شناختی

3

نظری

48

 

 

31

پردازش سلولی و مولکولی

3

نظری

48

 

 

32

مدلهای رایانشی در سیستم های جمعی

3

نظری

48

 

 

33

نظریه بازی ها

3

نظری

48

 

 

34

بهینه سازی

3

نظری

48

 

 

35

داده کاوی پیشرفته

3

نظری

48

 

 

36

پردازش سیگنال اماری

3

نظری

48

 

 

37

تحلیل و پردازش زمان – فرکانس

3

نظری

48

 

 

38

شناسائی مقاوم و بهسازی گفتار

3

نظری

48

 

 

درس های گروه 3

1

مباحث ویژه 1 در هوش مصنوعی

3

نظری

48

 

 

2

مباحث ویژه 2 در هوش مصنوعی

3

نظری

48

 

 

3

مباحث ویژه 3 در هوش مصنوعی

3

نظری

48

 

 

4

مباحث پیشرفته 1 در هوش مصنوعی

3

نظری

48

 

 

5

مباحث پیشرفته 2در هوش مصنوعی

3

نظری

48

 

 

6

مباحث پیشرفته 3در هوش مصنوعی

3

نظری

48

 

 

7

یک درس از سایر گرایش ها یا دانشکده ها با تایید دانشکده

3

نظری

48

 

 

اخذ حداکثر دو درس از درس های گروه 3 برای دانش جویان کارشناسی ارشد مجاز است. درس های اختصاصی دروه دکترا در قالب مفاهیم پیشرفته با تایید دانشکده ارائه می شوند