Images-loading

REGISTER COURSES

Price : 36/00 EUR EUR (VAT excl.)
Book the course
Bookings are disabled.

مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مجموعه ‏ای از دروس نظری، آزمایشگاهی پیشرفته و پروژه ‏های تحقیقاتی است که برای طراحی و بهینه‏ سازی مواد مهندسی و پژوهش در خواص و ارتباط با روش ساخت آنها برنامه ریزی شده است.

اين رشته شامل دروس اصلي گرايش مهندسي متالورژي است و به صورت معمول در مجموعه‌ها و گروه‌هاي مهندسي متالورژي سراسر كشور ارائه مي‌شود.

با توجه به اين‌كه افراد شاغل در صنايع و مراكز تحقيقاتي درگير مسايلي همچون انتخاب ماده و فرايند براي توليد مي‌باشند، تحصيل در اين دوره مي‌تواند موجب افزايش توانمنديهاي آنان گردد.

 

سیلابس درسی

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مجموعه ای از ذروس نظری ،آزمایشگاهی پیشرفته و پروژه تحقیقاتی می باشد که به منظور طراحی و بهینه سازی مواد مهندسی و پژوهش در خواص و ارتباط با روش ساخت آنها برنامه ریزی شده است.هدف از آموزش این مجموعه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مراکز تحقیقاتی ،صنعتی و آموزش عالی می باشد.فارغ التحصیلان این دوره می توانند در زمینه های تحقیقاتی ذیل فعالیت داشته باشند:

طراحی جنس،انتخاب مواد،توسع و نوآوری مواد

تحقیق در روشهای ساخت به منظور بهینه سازی خواص فیزیکی و مکانیکی

تحلیل تخریب مواد و ارایه روش های مناسب برای جلوگیری از آن

انجام فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی و مؤسسات تحقیقاتی کشور

 

تعداد واحد های درسی:

دروس اجباری 14 واحد

دروس اختیاری 8 واحد

پروژه پایان نامه 8 واحد

سمینار 2 واحد

جمعا 32 واحد

 

دروس جبرانی

1) خواص مکانیکی 2               3 واحد

2) ریاضیات مهندسی               3واحد

3) انتخاب مواد فلزی               2 واحد

4) انتقال مطالب علمی و فنی     1 واحد

5) مواد پیشرفته                    2 واحد

 

ضمنا انتخاب حدکثر3 واحد از دروس کارشناسی رشته های دیگر مهندسی در صورت صلاحدید استاد راهنما بعنوان دروس جبرانی مجاز می باشد.

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

جمع

نظری

عملی

1

ترمو دینامیک پیشرفته مواد

2

34

34

 

ندارد

2

تغییر حالتهای متالوژیکی

2

34

34

 

1

3

خطاهای اندازه گیری  در تحقیق مواد

1

17

17

 

ندارد

4

آزمایشگاه روشها پیشرفته مطالعه مواد

1

36

-

 

روشهای پیشرفته مطالعه مواد

5

روشهای پیشرفته مطالعه مواد

2

34

34

 

 

6

فرآیند های انجماد پیشرفته

3

51

51

 

ندارد

7

تئوری نابجایی

3

51

51

 

ندارد

تغییر حالتهای متالوژیکی همنیاز

جمع

 

14

 

 

 

 

دروس اختیاری 8 واحد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

جمع

نظری

عملی

8

نفوذ در جامدات

2

34

34

 

تغییر حالت های متالوژیکی

 

9

متالوژی پودر پیشرفته

2

34

34

 

متالوژی پودر

10

خزش

2

34

34

 

خواص مکانیکی 2

11

مطالب ویژه

2

34

34

 

با نظراستاد درس

12

مکانیک شکست

3

51

51

 

خواص مکانیکی2

13

روش های المان محدود

2

34

34

 

ریاضیات مهندسی

14

تئوری الکترونی مواد

2

34

34

 

فیزیک حالت جامد

15

مهندسی سطح پیشره

2

34

34

 

متالوژی سطح و پوشش

16

پلیمر پیشرفته

2

34

34

 

مواد پیشرفته

17

روشهای پیشرفته غیر مخرب

2

34

34

 

روش های غیر مخرب

18

شبیه سازی در مهندسی مواد

2

34

34

 

مبانی کامپیوتر

19

کنترل کیفیت پیشرفته

2

34

34

 

ندارد

20

کامپوزیت ها

2

34

34

 

مواد پیشرفته

21

ریاضیات پیشرفته

3

51

51

 

ریاضیات مهندسی

22

از سایر رشته های کارشناسی ارشد

3

51

51

 

 

دانشجویان این دوره می توانند حداکثر تا 3 واحد از سایر رشته های کارشناسی ارشد مواد و متالورژی و حداکثر 3 واحد از سایر رشته های کارشناسی ارشد مهندسی و علوم پایه با صلاحدید استاد راهنما اختیار نماید.