Images-loading

REGISTER COURSES

Price : 20/00 EUR EUR (VAT excl.)
Book the course
Bookings are disabled.

مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک

هدف از دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی ارائه درکی مناسب از فناوری‌های مرتبط با شبکه های کامپیوتری، مهارت در طراحی و تولید سیستم‌های مالتی مدیا برای توزیع در سطح شبکه و آگاهی از ابزارها و روشهای مودنیاز برای تغییر وظایف تجارتی و مدیریتی از طریق انجام معاملات به صورت الکترونیکی است. دوره کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک فارغ التحصیلانی با دانش فنی، مهارتهای خلاق و توانایی تجاری خلق می کند تا بتوانند از پتانسیل عظیم بازاریابی در شبکه های رایانه ای بهره برداری نمایند.

سیلابس درسی

دوره کارشناسی ارشد مهندسی "فناوری اطلاعات"یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی-مهندسی است و در این گرایش، هدف تربیت متخصصانی با قابلیت بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته،تدوین استراتژی  و طراحی و مدیریت سیستم های تجارت الکترونیکی و رفع موانع موجود جهت استفاده از پتانسیل موجود در تجارت الکترونیکی می باشد.دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود به عنوان کارشناس ارشد راه حل هایی کاربردی در زمینه تهیه،بهینه سازی،بهبود و بسترسازی سیستم های تجارت الکترونیک ارایه دهند.آنها قادرند با توجه به آموخته های خود با رعایت تمامی جوانب علمی،فنی و با توجه به نیازهای جامعه راه حل هایی بهینه را انتخاب کرده،آنها را به نتیجه برسانند.

تعداد واحدهای درسی این دوره علاوه بر دروس جبرانی برابر ۳۲ واحد بصورت زیر است.

۱- دروس اجباری حداقل ۱۲ واحد

۲- دروس اختیاری حداکثر ۱۲ واحد

 ۳- روش تحقیق و سمینار ۲ واحد

 ۴- پروژه و ۶ واحد

 جمع کل واحدها ۳۲ واحد

برنامه و دروس دوره: برنامه دوره کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات در این گرایش شامل ۲۴ واحد درسی از دروس گروه ۱و گروه ۲، ۲ واحد سمینار و ۶ واحد پروژه است. دانشجویان می بایست مابه التفاوت دروس گرفته شده از گروه ۱ نسبت به کل دروس مورد نیاز برای دوره کارشناسی ارشد (۲۴ واحد) را از دروس گروه ۲ اخذ نمایند. همچنین لازم است دانشجویان دروس جبرانی تعیین شده را گذرانده باشند.

دروس گروه ۱

دروس گروه ۱ به گونه ای انتخاب شده اند که مبانی و اصول لازم برای این گرایش را پوشش دهند و اخذ آنها نسبت به دروس گروه ۲ دارای اولویت است. این دروس همه ۳ واحدی بوده و اخذ حداقل ۴ درس از این دروس اجباری می باشد.

 

 

دروس گروه 2:

دروس گروه ۲، امکاناتی را برای فعالیت تخصصی و تمرکز بیشتر دانشجو در یک زمینه خاص فراهم می آورند. این دروس نیز همگی ۳ واحدی می باشند .

 

 

 

دروس جبرانی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

جمع

نظری

عملی

1

 مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکی

3

48

48

 

 

2

 امنیت تجارت الکترونیکی

3

48

48

 

 

3

بازاریابی الکترونیکی

3

48

48

 

 

4

هوش تجاری

3

48

48

 

 

5

 سیستم های پرداخت الکترونیکی

3

48

48

 

 

6

استراتژی های تجارت الکترونیکی

3

48

48

 

 

7

مدیریت زنجیره عرضه (SCM)

3

48

48

 

 

گروه 1

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

جمع

نظری

عملی

1

مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکی

3

48

48

 

 

2

امنیت تجارت الکترونیکی

3

48

48

 

 

3

 بازاریابی الکترونیکی

3

48

48

 

 

4

هوش تجاری

3

48

48

 

 

5

 سیستم های پرداخت الکترونیکی

3

48

48

 

 

6

استراتژی های تجارت الکترونیکی

3

48

48

 

 

7

 مدیریت زنجیره عرضه (SCM)

3

48

48

 

 

8

 تجارت الکترونیکی سیار و محاسبات فراگیر

3

48

48

 

 

گروه 2

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

جمع

نظری

عملی

1

معماری نرم افزار

3

48

48

 

 

2

 مسائل حقوقی و اخلاقی در فناوری اطلاعات

3

48

48

 

 

3

 مدیریت تیم های مجازی

3

48

48

 

 

4

 سیستم های تصمیم یار هوشمند

3

48

48

 

 

5

مدیریت مالی

3

48

48

 

 

6

مدیریت ارتباط با مشتری

3

48

48

 

 

7

برنامع ریزی منابع بنگاه

3

48

48

 

 

8

مهندسی مجدد فرایند های تجاری

3

48

48

 

 

9

ذخیره و بازار یابی اطلاعات روی وب

3

48

48

 

 

10

بانکداری الکترونیکی

3

48

48

 

 

11

برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

3

48

48

 

 

12

محاسبات توری

3

48

48

 

 

13

روش های پیش بینی

3

48

48

 

 

14

مباحث پیشرفته در مهندسی سیستمهای تجارت الکترونیکی

3

48

48

 

 

15

 مباحث ویژه

3

48

48

 

 

16

یک درس از سایر گرایش ها

3

48

48