Images-loading
×

پیام

No seats available.

REGISTER COURSES

Price : 45/00 EUR EUR (VAT excl.)

مهندسی فضایی

مهندسی هوافضا مجموعه اي از علوم و توانائيهاي علمي در زمينه تحليل، طراحي و ساخت وسايل پرنده نظير هواپيماها، هليكوپترها، گلايدرها، و ماهواره هاست.

این رشته یکی از رشته های راهبردی (استراتژیک) و مورد توجه در دنیا و نشانه توسعه و پیشرفت کشورهاست و از آنجا که در هر دو عرصه نظامی و علمی مورد توجه قرار دارد، بودجه های کلانی صرف توسعه آن می شود. از این رو از جایگاه ممتاز و رو به رشد در میان رشته های مهندسی برخوردار است.

 

سیلابس درسی

 دوره مهندسی فضایی دوره ای است، علمی - فنی که در سطح کارشناسی ارشد برنامه ریزی شده است. در طی این دوره زمینه های علمی و فنی جهت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمی ماهواره ها و ماهواره برها به دانشجویان داده می شود. هدف از اجرای این دوره تربيت متخصصانی است که قابلیت تعریف، مدیریت اجراء و نظارت پروژه های فضایی و طراحی سیستمی ماهواره بر و ماهواره با توجه به نیازها و امکانات داخل کشور را داشته باشند.

 

 ضرورت و اهمیت

با توجه به توسعه روزافزون فعالیتهای فضایی در سطح دنیا و پیامد آن در فعالیتهای فضایی کشور، نیاز به نیروی انسانی متبحر در سطح عالی در این زمینه کاملا محسوس است و پروژه های ممکن در حال اجرا است و پیش بینی می شود تعداد این پروژه ها در آینده افزایش یابد که نیاز به افراد متخصص و پژوهشگر را مطرح می سازد.

 

فارغ التحصیلان این دوره می توانند در طراحي، تحلیل، مدیریت و نظارت بر سیستمهای فضایی فعالیت نمایند و در امور پژوهشی قبول مسئولیت نمایند.

 

تعداد واحد های درسی

دروس عمومی : 6 واحد

دروس تخصصی: 6 واحد

دروس اختیاری : 12 واحد

پایان نامه : 6 واحد

سمینار : 2 واحد

جمعا 32 واحد

 

 

 

دروس عمومی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

جمع

نظری

عملی

1

ریاضیات پیشرفته

3

48

48

 

 

2

محاسبات عددی پیشرفته

3

48

48

 

ریاضیات پیشرفته یا همزمان

دروس تخصصی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

جمع

نظری

عملی

1

طراحی سیستمی ماهواره

3

48

48

 

 

2

دینامیک و کنترل پرواز ماهواره

3

48

48

 

ریاضیات پیشرفته یا همزمان

3

دینامیک پرواز و کنترل هواپیما

3

48

48

 

 

4

طراحی سیستمی ماهواره

3

48

48

 

 

دانشجویان موظفند حداقل دو درس به ارزش 6 واحد را بگذرانند.

دروس اختیاری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

جمع

نظری

عملی

1

بالستیک خارجی

3

48

48

 

 

2

طراحی ابزار ها و سیستم های زیروسکوپی

3

48

48

 

 

3

مواد سازه های فضایی

3

48

48

 

 

4

دینامیک گاز پیشرفته

3

48

48

 

 

5

پیشرانه فضایی

3

48

48

 

 

6

طراحی موتور موشک های سوخت مایع

3

48

48

 

 

7

طراحی موتور موشک های سوخت جامد

3

48

48

 

 

8

کاربرد اطلاعات دورسنجی

3

48

48

 

 

9

مکانیک مدار پیشرفته

3

48

48

 

 

10

هدایت و کنترل بهینه فضاپیما

3

48

48

 

ریاضیات پیشرفته 1

11

کنترل غیر خطی مقاوم

3

48

48

 

ریاضیات پیشرفته 1

دانشجویان موظفند چهار درس از دروس اختیاری یا اجباری این گرایش یا سایر گرایشهای هوافضا به تشخیص استاد راهنما جمعا به ارزش 12 واحد را بگذرانند.