Images-loading
×

پیام

No seats available.

REGISTER COURSES

Price : free

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

در دنیای امروز، سازمانها با انبوهی از اطلاعات مواجه هستند که این اطلاعات باید تحلیل، قابل فهم، نگهداری و بازیابی گردد. وقتی مدیر یک سازمان می خواهد تصمیم بگیرد، داده ­های فراوانی که اغلب مفید نیستند، در اختیارش قرار می‌گیرد. این داده ها باید پالایش و معنی‌دار شوند و به اطلاعات مفید تبدیل شوند. اینجا است که نیاز به سیستم­های اطلاعات و مدیریت آنها احساس می شود.

به بیان دیگر، مديريت کسب و کار پوياي امروز نيازمند بکارگيري سيستم هاي اطلاعاتي و نرم افزارهاي سازماني است و در اين ميان همواره افرادي با قدرت تحليل بالا و زاويه ديد و سابقه کسب و کار مورد نياز هستند تا فرايندهاي کسب و کار را تحليل و با طراحي و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي و نرم افزارهاي مورد نياز آن کسب و کار، امکان پیشبرد اهداف سازمانها را فراهم نمایند. این کار توسط مهندس فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعات انجام می پذیرد.

سیلابس درسی

به زودی ...