Images-loading
×

پیام

No seats available.

REGISTER COURSES

Price : free

مدیریت کسب و کار(MBA)- بازاریابی

بهبود استاندارد زندگی در هر کشوری مستلزم ارتقا سطح کیفیت مدیریت در سازمان های اقتصادی، اجتماعی، تولیدی و خدماتی است. برای تحقق توسعه یافتگی و پیشرفت مستمر، باید موقعیت های اقتصادی بیشتر و برتر برای کشور فراهم آید و با استفاده از الگوی توسعه دانش بنیان در جهت بهبود مدیریت آنها تلاش شود، بهبود مدیریت به بهبود بهره وری می انجامد و از این راه، امکان استفاده بهتر از ظرفیت ها و امکانات موجود را فراهم می کند که زمینه ساز عرضه مطلوب تر کالاها و خدمات خواهد شد. رسیدن به چنین جایگاهی مستلزم وجود مدیرانی آینده نگر، اخلاق مدار، مجهز به دانش روز و مسلط بر ابزارهای مدیریتی است. با چنین نگرشی، دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) افراد دارای تخصص های گوناگون را برای مدیریت آماده می سازد.

سیلابس درسی

انتظار می رود دانش آموختگان پس از گذراندن دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، مهارت های زیر را به دست آورند:

» مشاوره به مدیران سازمان های تولیدی و خدماتی در سطوح مختلف

» اداره و راهبری بخش های تخصصی سازمان های تولیدی و خدماتی به صورت کارآمد و مؤثر

» مدیریت و راهبری سازمان های تولیدی و خدماتی به عنوان مدیر ارشد و یا عضو هیات مدیره

» فعالیت مؤثر و کارا در قسمت های مختلف مدیریتی سازمان همانند مالی، بازاریابی و منابع انسانی