Images-loading
×

پیام

No seats available.

REGISTER COURSES

Price : free

مهندسی مواد - شکل دادن فلزات

علم شکل دادن فلزات علمی است که در آن اصول و روش های تغییر شکل فلزات شکل پذیر، با اعمال نیرو به آن بررسی می شود. امروزه شكل دهي فلزات به عنوان يكي از روش هاي مهم ساخت و توليد قطعات محسوب مي شود. از اين رو شناخت هر چه دقيق تر آن، صنعتگران را به سمت توليد قطعات با كيفيت بالاتر سوق مي دهد.

گرایش شکل دادن فلزات نزدیک ترین گرایش مجموعه مهندسی مواد به مجموعه مهندسی مکانیک می باشد. به طوری که دانشجویان این گرایش جهت موفقیت در ادامه روند تحصیلی و شغلی نیازمند یادگیری اکثر نرم افزارهای شبیه سازی مکانیکی و طراحی مکانیکی می باشند .

 

سیلابس درسی

دوره کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات مجموعه ای از دروس نظری،آزمایشگاهی پیشرفته و پروژه تحقیقاتی  می باشد که به منظور تربیت متخصصینی در زمینیه طراحی فرآیندهای شکل دادن ، تحلیل رفتار میکرو و ماکرو فلزات در هنگام شکل دادن و کنترل ساختار جهت حصول خواص مکانیکی بهینه برنامه ریزی شده است.

فارغ التحصیلان این دوره توانایی انجام امور تخصصی در زمینه های زیر را دارا میباشند:

تحلیل و طراحی فرآیندهای شکل دان از قبیل:آهنگری،نورد،اکستروژن،شکل دادن ورق و...

تحلیل اثر پارامترهای مختلف بر فرآیندهای شکل دهی فلزات.

تحلیل رفتار میکرو و ماکرو فلزات به هنگام شکل دادن و کنترل ساختار و بهبود خواص مکانیکی.

تحلیل قابلیت شکل پذیریری و کارپذیری سرد و گرم فلزات و آلیاژها.

پژوهش در زمینه روشهای شکل دهی ار قبیل روشهای سریع شکل دهی،سوپر پلاستیک،... و بکارگیری آنها در صنایع داخلی.

همکاری در زمینه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در مراکز آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی کشور.

فعالیت در گروه های تحقیق و  توسع صنایع کشور.

 

تعداد واحد های درسی این دوره 32 واحد است:

دروس اجباری 15 واحد

دروس اختیاری 7 واحد

پروژه یا پایان نامه 8 واحد

سمینار 2 واحد

 

 

 

جبرانی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائه درس

 

 

 

جمع

نظری

عملی

 

1

2

3

4

5

شکل دادن فلزات 2

طراحی قالب

خواص مکانیکی مواد 2

انتخاب مواد

متالوژی سطح

3

2

3

3

3

51

51

51

51

51

51

17

51

51

51

 

 

34

 

جمع

 

14

 

 

 

 

اجباری

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائه درس

 

 

 

جمع

نظری

عملی

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ریاضیات مهندسی پیشرفته

مکانیک محیط های پیوسته

تئوری پلاستیسیته

خطاهای اندازه گیری

شکل دادن گرم

شکل پذیری فلزات

پایان نامه

سمینار

آزمایشگاه شکل دادن پیشرفته

3

3

3

1

3

2

8

2

1

51

51

51

17

51

34

 

 

51

51

17

51

17

51

34

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

51

همزمان با 2

شکل دادن فلزات 2

خواص مکانیکی مواد 2

1و2

شکل دادن فلزات 2

2و5

جمع

 

26

 

 

 

 

اختیاری

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائه درس

 

 

 

جمع

نظری

عملی

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

نورد

فورجینگ

اکستروژن و کشش

شکل دادن مایع

شکست

طراحی قالب بکمک کامپیوتر

ماشین کاری، سایش و روغنکاری

ترمودینامیک پیشرفته مواد

شکل دادن سوپر پلاستیک

مطالب ویژه

شکل دادن ورق

فرآیند انجماد

تغییر حالت های متالوژی

روش های پیشرفته مطالعه مواد

روش اجزاء محدود

نفوذ در جامدات

تئوری نابجایی ها

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

2

3

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

51

34

34

51

34

51

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

51

34

34

51

34

51

 

تئوری پلاستیسیته

تئوری پلاستیسیته

تئوری پلاستیسیته

تئوری پلاستیسیته

تئوری نابجایی ها، شکل دادن گرم

تئوری پلاستیسیته

تئوری پلاستیسیته، تئوری نابجایی ها

تئوری نابجایی ها

شکل پذیری فلزات

تئوری پلاستیسیته

تئوری پلاستیسیته، شکل پذیری فلزات

شکل دادن گرم

تئوری نابجایی ها

شکل پذیری فلزات

 

شکل دادن گرم

همزمان با مکانیک محیط های پیوسته

جمع

 

38