Images-loading

REGISTER COURSES

Price : 40/00 EUR EUR (VAT excl.)
Book the course
Bookings are disabled.

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، به مسایل مربوط به حرارت و سیالات می پردازد و  تحلیل و طراحی سیستم ها از دیدگاه حرارتی و سیالاتی را مد نظر دارد.

برای مثال در طراحی یک موتور احتراق داخلی، مسائل مربوط به تبدیل حرارت و انرژی، انتقال حرارت، حفظ موتور در حرارت مناسب و سرد نگه داشتن موتور، توسط یک مهندس مکانیک حرارت و سیالات بررسی می شود.

 

سیلابس درسی

برنامه کارشناسی ارشد تبدیل انرژی مجموعه ای است آموزشی با تاکید در آموزش ،یا پژوهشی با تاکید در تحقیق و انجام پروژه های صنعتی.

دروس این برنامه شامل:دروس اصلی،تخصصی و رساله تحقیقاتی و پروژه می باشد.دروس تخصصی و رساله تحقیقاتی و پروژه در ارتباط با یکدیگر بوده و به انتخاب گروه آموزشی کارشناسی ارشد (دانشگاه مجری)،از بین دروس و زمینه های تحقیقاتی پیشنهادی به دانشجویان ارایه خواهد شد.

هدف از آموزش این برنامه تربیت نیروی متخصص ،طراح،محقق و یا مدرس در زمینه های تولید و تبدیل انرژی ،انتقال حرارت و سیالات مورد نیاز صنایع،مراکز تحقیقاتی و مؤسسات آموزشی می باشد. فارغ التحصیلان این رشته می توانند قسمتی از نیاز جامعه را در ارتباط با تولید و تبدیل انرژی در سطح طراحی و تحقیقات برطرف نمایند.

این صنایع شامل نیروگاه ها ،مراکز قدرت کارخانجات،پالایشگاه ها،صنایع اتوموبیل سازی و موتورهای احتراق داخلی،صنایع هوایی و دریایی،وسایل حمل و نقل،تاسیسات حرارتی و برودتی،ایجاد درجه حرارت های خیلی پایین(گراینجیک)،تأسیسات آبی و سایر صنایع مربوطه می باشد.

 

تعداد واحد های دوره ی کارشناسی ارشد شامل 38 واحد نظری، آزمایشگاهی، عملی و پایان نامه به شرح زیر است:

آموزشی

پژوهشی

دروس اصلی

15 واحد

دروس اصلی

12واحد

تخصصی

13-15واحد

تخصصی

5-12 واحد

سمینار

2واحد

سمینار

2 واحد

پایان نامه

6-8 واحد

پایان نامه

19-12 واحد

اصلی

آموزشی

پژوهشی

ریاضیات پیشرفته 1

3واحد

ریاضیات پیشرفته 1

3واحد

مکانیک محیط پیوسته1

3واحد

محاسبات عددی پیشرفته

3 واحد

محاسبات عددی پیشرفته

3واحد

دو درس از مجموعه:

دروس انتقال حرارت پیشرفته (هدایت جابجایی تشعشع) و ترمودینامیک پیشرفته مکانیک محیط های پیوسته 1

6واحد

دو درس از مجموعه:

دروس انتقال حرارت پیشرفته (هدایت جابجایی تشعشع) و ترمودینامیک پیشرفته مکانیک سیالات پیشرفته

6واحد

 

 

دروس تخصصی:

1-طراحی کلی نیروگاهها(3واحد)

2- نیروگاه آبی پیشرفته(3واحد)

3- نیروگاه هسته ای(3واحد)

4- موتور های احتراق داخلی پیشرفته(3واحد)

5- سوخت و احتراق پیشرفته(3واحد)

6- ترمودینامیک و مکانیک سیستم های جلوبرنده(3واحد)

7- ترمودینامیک پیشرفته(3واحد)

8- ترمودینامیک آماری(3واحد)

9- انتقال حرارت پیشرفته (هدایت) (3واحد)

10- انتقال حرارت پیشرفته (جابجایی) (3واحد)

11- انتقال حرارت پیشرفته (تشعشع) (3واحد)

12- مبدلهای حرارتی پیشرفته(3واحد)

13- تبدیل مستقیم انرژی(3واحد)

14- دینامیک سیالات پیشرفته(3واحد)

15- مکانیک سیالات پیشرفته(3واحد)

16- دینامیک گازهای پیشرفته 1(3واحد)

17- هیدرو آئرودینامیک(3واحد)

18- لایه های مرزی 1(3واحد)

19- توربولانس(3واحد)

20- تولید درجات حرارت خیلی پائین (کرایجنیک) (3واحد)

21- هیدرو دینامیک روغنکاری(3واحد)

22- مقاومت مصالح پیشرفته(3واحد)

23- دینامیک گازهای پیشرفته 2(3واحد)

24- لایه های مرزی 2(3واحد)

25- هیدرولیک پیشرفته(3واحد)

26- روش تجربی تنش(3واحد)

27- مکانیک محیط پیوسته 2(3واحد)

28-  بهینه سازی و طراحی بکمک کامپیوتر(3واحد)

29- طراحی دیگهای بخار(3واحد)

30- طراحی توربوماشین (محوری) (3واحد)

31- طراحی توربو ماشین (غیر محوری) (3واحد)

32- مباحث منتخب در طراحی به کمک کامپیوتر(3واحد)

33- کنترل الودگی محیط زیست(3واحد)

34- کنترل فرایند ها(3واحد)

35- آئرودینامیک پیشرفته(3واحد)

36- روشهای پژوهشی(3واحد)

37- روشهای اندازه گیری پیشرفته(3واحد)

38- دینامیک پیشرفته(3واحد)

39- اقتصاد مهندسی(3واحد)

40- انرژی(3واحد)

41- ریاضیات پیشرفته 2(3واحد)

42- دینامیک سیالات محاسباتی(3واحد)

44- کاربرد انرژی خورشیدی در ایران(3واحد)

45- برسی دقیق طرحهای سنتی سرمایش طبیعی ایران(3واحد)

46- آزمایشگاه توربو ماشین (1واحد) (3واحد)

47- مباحث برگزیده در انرژی (حراست و سیالات) (3واحد)