قابل توجه کلیه دانشجویان

به دلیل وجود اختلال در سامانه vc کلیه کلاس های امروز دوشنبه 10/8/1400 لغو میشود