طبق مصوبه 97-2 شورای دانشگاه و به پیشنهاد مرکز آموزش الکترونیکی، ظرفیت تغییر شیوه دانشجویان کارشناسی ارشد تا سقف 30 درصد در صورت احراز یکی از شرایط زیر می باشد: 1- کسب میانگین کل 17 و بالاتر در سال اول تحصیل و حداقل 18 واحد گذرانده 2- ارائه گواهی معتبر ثبت اختراع از سازمانها و پژوهش ها 3-دارا بودن طرح پژوهشی مصوب با رقم بالای 10 میلیون تومان 4-داشتن گواهی برگزیده شدن در جشنواره های ملی در صورت دارا بودن شرایط درخواست خود را به کارشناس آموزش مربوطه ارائه دهید