به اطلاع می رساند تاریخ حذف و اضافه 12و 13 مهر ماه می باشد. دانشجویان گرامی با مراجعه به گزارش شماره 59 سیستم گلستان از روز و ساعت ورود به منوی ترمیم آگاه شده، سپس با استفاده از گزارش شماره 110، کد دروس ارائه شده را مشاهده و در ترمیم وارد کنند.

با توجه به شرایط موجود، درخواست های خود را از طریق سیستم و یا تلفن اعلام نمایند و از مراجعه حضوری به مرکز خودداری کنید.