به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 98 می رساند جلسه آشنایی با مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه روز شنبه مورخ 98/7/6 ساعت 16 الی 18  در کلاس 305 در محل دانشکده مکانیک واقع در خیابان ملاصدرا خیابان پردیس برگزار می شود.