به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند از تاریخ 16 مردادماه 98 لغایت 2 شهریور 98 از مراجعه به دانشگاه جهت انجام امور آموزشی خودداری فرمایید.