جزئیات ثبت‌نام بن‌ کتاب دانشجویان در نمایشگاه کتاب سال ۹۸ به شرح تصویر می باشد.