به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، به دلیل برگزاری سیزدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی در روزهای 1,2 اسفندماه در محل دانشکده مکانیک دانشگاه، خدمات آموزشی در این روزها ارائه نخواهد شد. لذا خواهشمند است از مراجعه در این روزها به مرکز آموزش الکترونیکی خودداری فرمایید.