قابل توجه دانشجویان گرامی:

  • جهت اطلاع از زمان بندی انتخاب واحد از گزارش شماره 59 موجود در سیستم گلستان استفاده نمایید.
  • جهت مشاهده دروس ارائه شده در نیمسال جاری از گزارش 110 استفاده نمایید. (توضیح اینکه دانشکده درس را مرکز آموزش الکترونیکی (20) انتخاب نموده تا دروس ارائه شده در این مرکز رویت گردد.)
  • در خصوص دانشجویان گرامی ورودی جدید نیمسال 3971 به اطلاع می رساند، انتخاب واحد این عزیزان توسط کارشناسان آموزش این مرکز انجام می پذیرد.
  • جهت اطلاع از زمان کلاس و برنامه امتحانی از گزارش شماره 88 سیستم گلستان استفاده نمایید. توضیح اینکه این گزارش تا پایان حذف و اضافه فعال می باشد و پس از نهایی شدن دروس، از گزارش شماره 78 سیستم گلستان باید استفاده شود.
  • دانشجویان جدیدالورود برای ورود به سامانه آموزش الکترونیکی (LMS) شماره دانشجویی را به عنوان نام کاربری و شماره ملی بدون صفرهای ابتدایی آن را به عنوان کلمه عبور استفاده نمایید.