به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون تحصیلات تکمیلی سال 97 که به هر دلیل موفق به انجام ثبت نام حضوری نشده اند می رساند، ثبت نام با تاخیر این دسته از عزیزان در تاریخ 97/7/7 از ساعت 8:30 الی 11:30 در محل این مرکز واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی طبقه دوم انجام خواهد شد.