جدول زمانبندی مراجعه حضوری دانشجویان ورودی 97 مرکز آموزش الکترونیکی

سه شنبه 20 شهریور از ساعت 30/8 لغایت 30/11

عنوان رشته

کد رشته

عنوان رشته

کد رشته

مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها

20377

مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تامین

20517

مهندسی صنایع – سیستم های کلان

20457

مهندسی عمران – مدیریت ساخت

21091

مهندسی صنایع – سیستم های مالی

20515

مهندسی عمران – محیط زیست

21093

 

سه شنبه 20 شهریور از ساعت 30/13لغایت 15

عنوان رشته

کد رشته

مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی

22352

 

چهارشنبه 21 شهریور از ساعت 30/8 لغایت 30/11

عنوان رشته

کد رشته

عنوان رشته

کد رشته

مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری

22437

مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک

19038

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز

22504

مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

19040

مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

21471

 

 

 

چهارشنبه 21 شهریور از ساعت 30/13لغایت 15

عنوان رشته

کد رشته

عنوان رشته

کد رشته

مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد

22148

فیزیک – گرایش فیزیک ماده چگال

17385

مهندسی مواد – شکل دادن فلزات

22150

فیزیک – گرایش فیزیک هسته ای

17386

مهندسی مواد – نانو فناوری گرایش نانو مواد

22306

 

 

 محل ثبت نام: میرداماد غربی، پلاک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه، طبقه دوم، مرکز آموزش الکترونیکی