احتراما به استحضار می رساند مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه با همکاری انجمن یادگیری الکترونیکی، کارگاه آموزشي با عنوان"  روش های نوین و کارآمد تدریس و ارزیابی کیفیت در آموزش الکترونیکی " را در مورخ چهارشنبه ۹۷/۰۲/۲۶ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در مکان سازمان مرکزی دانشگاه، طبقه پنجم، سالن جلسات،  برگزار می نماید.

 

از عزیزانی که قصد حضور در این کارگاه آموزشی را دارند تقاضا می شود با توجه به محدودیت ظرفیت کارگاه تا تاریخ دوشنبه  ۹۷/۰۲/۲۴ از طریق تلفن ۸۴۰۶۴۲۶۴، ضور خود را اعلام فرمایند.