نامه های درخواست صدور معافیت تحصیلی صادر گردیده است. لذا دانشجویان محترم جهت دریافت و پیگیري معافيت تحصيلي در ساعات اداري به اين مديريت مراجعه نمايند.
راهنمای دریافت معافیت تحصیلی از پلیس +۱۰
دانشجویان مشمول لازم است جهت دریافت معافیت تحصیلی با همراه داشتن مدارک زیر نسبت به دریافت معافیت تحصیلي اقدام نمايند:
۱- مدارک شناسایی
۲- نامه درخواست صدور معافیت تحصیلی
۳- نامه لغو معافیت تحصیلی از دانشگاه مقطع قبل