قابل توجه دانشجویان گرامی مرکز آموزش الکترونیکی

به اطلاع دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه ورودی 1400 به بعد می رساند که از تاریخ 28/5/1402 می توانند جهت انجام کلیه امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و اداری به دانشکده های مربوطه به شرح زیر مراجعه نمایند :
1. دانشکده مهندسی صنایع : رشته/گرایش های بهینه سازی سیستم ها-لجستیک و زنجیره تامین-سیستم های کلان-تجارت الکترونیکی- مدیریت سیستم های اطلاعاتی-مدیریت کسب و کار بازاریابی-مدیریت کسب و کار مالی
2. دانشکده مهندسی کامپیوتر: رشته/گرایش های شبکه های کامپیوتری- معماری- هوش مصنوعی و رباتیکز
3. دانشکده مهندسی برق: رشته/گرایش های مدارهای مجتمع الکترونیک-افزاره های میکرو ونانو الکترونیک-کنترل
4. دانشکده مهندسی عمران: رشته/گرایش های محیط زیست-مدیریت ساخت
5. دانشکده مهندسی و علم مواد: رشته/گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
6. دانشکده مهندسی مکانیک: رشته/گرایش ساخت و تولید
دانشجویان ورودی 1399 و قبل از آن می توانند مطابق روال گذشته جهت انجام امور آموزشی و اداری مربوطه به ساختمان مرکزی دانشگاه، واحد آموزش های الکترونیکی مراجعه نمایند