قابل توجه دانشجویان جدیدالورود مرکز آموزش الکترونیکی دانشجویان وردی 1401 جهت تطبیق و کنترل مدارک با در دست داشتن اصل مدارکی که در زمان ثبت نام در سامانه گلستان بارگذاری کرده اند از یکم تا سی ام آبان ماه روز های شنبه تا چهارشنبه ساعات 9-11 و 13:30 - 15 به ساختمان مرکزی دانشگاه طبقه دوم واحد آموزش الکترونیکی مراجعه نمایند. در ضمن توصیه می شود دانشجویان گرامی مراجعه خود را به روزهای پایانی موکول ننمایند. مسئولیت عدم مراجعه به موقع بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.