ملاقات حضوری با رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه

بدینوسیله ساعت ملاقات حضوری با رئیس محترم مرکز اعلام می گردد

دوشنبه ها ساعت 10 الی 11.30

جهت هماهنگی و ثبت ملاقات حضوری به شماره 84064270 تماس حاصل فرمایید