ساعات پاسخگویی کارشناسان مرکز

قابل توجه دانشجویان گرامی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه

:ساعات پاسخگویی کارشناسان آموزش این مرکز به صورت ذیل اعلام می شود

همه روزه شنبه الی چهارشنبه

صبح ها 10 الی 11

بعدازظهرها 14 الی 15