دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۵/۳
English
 
راهنماي آموزش الكترونيكي
 فايل  راهنماي جامع سايت
  راهنماي استفاده از كلاس برخط (Online)
  نحوه تغيير رمز در سامانه آموزش الكترونيكي (LMS)
  نحوه ارسال و دريافت پيام شخصي در سامانه آموزش الكترونيكي (LMS)
  راهنماي ارسال تكليف در سامانه آموزش الكترونيكي (LMS)
  راهنماي پرداخت شهريه در سيستم گلستان
  راهنماي انتخاب واحد در سيستم گلستان
  راهنماي ترميم واحد در زمان حذف و اضافه در سيستم گلستان
1395/12/14 تاریخ
آدرس: تهران - میرداماد غربی - پلاک 470 طبقه دوم- مرکز آموزش الکترونیکی صندوق پستی 15875-4416