دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۵/۳
English
 
ارتباط با ما
 
 
    آدرس مركز آموزش الكترونيكي: تهران- ميرداماد غربي پلاك  470- طبقه دوم  -  صندوق پستي 4416-15875       
 
 پست الكترونيك   elearning@kntu.ac.ir        
 
 شماره دور نگار مركز :    84064275    
 
 
        شماره تماس دفتر مديريت     84064270 
 
        سرپرست آموزش و كارشناس  رشته هاي مواد، مكانيك، رياضي و هوافضا - جناب آقاي صارمي  84064260
 
        كارشناس آموزش رشته هاي صنايع، مالي، فناوري اطلاعات و نقشه برداري  - سركار خانم اسداللهي  84064261
 
        كارشناس آموزش رشته هاي كامپيوتر، عمران و برق - سركار خانم زين الدين  84064263
 
        كارشناس فني سايت - جناب آقاي پورفريد  84064264
 
        كارشناس فني سايت - سركار خانم بداغي   84064266
 
        كارشناس فني سايت - سركار خانم قرباني 84064262
 
        كارشناس مالي - جناب آقاي جعفري  84064265
 
   
 
 
 
1396/03/08 تاریخ
آدرس: تهران - میرداماد غربی - پلاک 470 طبقه دوم- مرکز آموزش الکترونیکی صندوق پستی 15875-4416