دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۱/۶
English
 
كارشناسان فني
  
 
     
شماره تماس پست سازماني نام و نام خانوادگي عكس پرسنلي 
84064263  كارشناس سامانه آموزش الكترونيكي خانم بداغي  
84064264 كارشناس فني سايت  آقاي پورفريد  
 
 
1393/07/27 تاریخ
آدرس: تهران - میرداماد غربی - پلاک 470 طبقه دوم- مرکز آموزش الکترونیکی صندوق پستی 15875-4416