دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۵/۳
English
 
كارشناسان فني
  
 
     
شماره تماس پست سازماني نام و نام خانوادگي عكس پرسنلي 
84064266  كارشناس فني خانم بداغي  
84064264 كارشناس فني  آقاي پورفريد  
 84064262كارشناس فني خانم قرباني 
 
 
1396/02/25 تاریخ
آدرس: تهران - میرداماد غربی - پلاک 470 طبقه دوم- مرکز آموزش الکترونیکی صندوق پستی 15875-4416