دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۱/۶
English
 
كارشناسان آموزش
 
     
شماره تماس پست سازماني نام و نام خانوادگي عكس پرسنلي 
84064261 كارشناس آموزش تحصيلات تكميلي  خانم اسدالهي  
84064262 كارشناس آموزش مقطع كارشناسي  خانم زين الدين  
84064263 كارشناس صنايع84-88 و كارشناس LMS  خانم بداغي  
 
 
1393/07/27 تاریخ
آدرس: تهران - میرداماد غربی - پلاک 470 طبقه دوم- مرکز آموزش الکترونیکی صندوق پستی 15875-4416