دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۵/۳
English
 
سرپرست آموزش مركز
 
     
شماره تماس پست سازماني نام و نام خانوادگي عكس پرسنلي 
84064260سرپرست آموزش آقاي صارمي  
 
 
1393/07/27 تاریخ
آدرس: تهران - میرداماد غربی - پلاک 470 طبقه دوم- مرکز آموزش الکترونیکی صندوق پستی 15875-4416