دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۵/۳
English
 
مسئول دفتر مديريت
     
شماره تماس پست سازماني نام و نام خانوادگي عكس پرسنلي 
84064270 مسئول دفتر  خانم يراقي  
1393/07/27 تاریخ
آدرس: تهران - میرداماد غربی - پلاک 470 طبقه دوم- مرکز آموزش الکترونیکی صندوق پستی 15875-4416