دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۵/۳
English
 
مقطع كارشناسي
 راهنماي فرايندهاي آموزشي مقطع كارشناسي
 
در اين قسمت سعي شده است برخي از مواردي كه دانشجويان بيشتر به آن نياز پيدا مي كنند آورده شود.
 
 
فرم مربوطه    راهنماي فرايند آموزشي عنوان 
  راهنماي انجام حذف اضطراري
فرم ندارد  راهنماي انجام حذف پزشكي
 راهنماي اخذ پروژه پاياني 
 دريافت فرم از كميسيون         راهنماي درخواست بازگشت به تحصيل

 
 راهنماي درخواست مرخصي تحصيلي
  مراحل انجام فارغ التحصيلي

 فرم ندارد
 راهنماي حذف واضافه در سيستم گلستان 
 
 
 
 
 
 
 
1393/08/10 تاریخ
آدرس: تهران - میرداماد غربی - پلاک 470 طبقه دوم- مرکز آموزش الکترونیکی صندوق پستی 15875-4416