دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۵/۱۲/۶
English
 
مقطع تحصيلات تكميلي
راهنمای فرایند آموزشی مقطع کارشناسی ارشد
 
در این قسمت سعی شده است برخی از مواردی که دانشجویان بیشتر به آن نیاز پیدا می کنند آورده شود
 
 فرم مربوطه  راهنمای فرایند آموزشی عنوان 
      حذف اضطراری
    دریافت فرم از کمیسیون      راهنمای درخواست بازگشت به تحصیل
فرم ندارد     راهنمای درخواست حذف پزشکی
     راهنمای درخواست مرخصی تحصیلی

 فرم ندارد

  راهنمای انجام حذف و اضافه در گلستان 

 فرم ندارد

  راهنمای پیشخوان خدمت
 
 
1395/04/02 تاریخ
آدرس: تهران - میرداماد غربی - پلاک 470 طبقه دوم- مرکز آموزش الکترونیکی صندوق پستی 15875-4416