دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۵/۳
English
 
مقطع تحصيلات تكميلي
راهنماي فرايند آموزشي مقطع كارشناسي ارشد
 
در اين قسمت سعي شده است برخي از مواردي كه دانشجويان بيشتر به آن نياز پيدا مي كنند آورده شود
 
 فرم مربوطه  راهنماي فرايند آموزشي عنوان 
      حذف اضطراري
    دريافت فرم از كميسيون      راهنماي درخواست بازگشت به تحصيل
فرم ندارد     راهنماي درخواست حذف پزشكي
     راهنماي درخواست مرخصي تحصيلي

 فرم ندارد

  راهنماي انجام حذف و اضافه در گلستان 

 فرم ندارد

  راهنماي پيشخوان خدمت
 
 
1395/12/15 تاریخ
آدرس: تهران - میرداماد غربی - پلاک 470 طبقه دوم- مرکز آموزش الکترونیکی صندوق پستی 15875-4416