دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۵/۳
English
 
مدير مركز

 
فريد خوش الحان

     : نام و نام  خانوادگي

استاديار

      :مرتبه علمي 

توليد صنعتي - فناوري اطلاعات

       :گروه آموزشي

:وب سايت شخصي 
 
 
 
1393/08/19 تاریخ
آدرس: تهران - میرداماد غربی - پلاک 470 طبقه دوم- مرکز آموزش الکترونیکی صندوق پستی 15875-4416