دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۱/۶
English
 
ارتباط با كارشناسان

     

 

شماره تماس  پست سازمانی  نام و نام خانوادگی  عکس پرسنلی 
84064270   مسئول دفترمدیریت مرکز  خانم یراقی   
84064260  سرپرست آموزش و کارشناس آموزش مقطع  کارشناسی  آقای صارمی   
84064261  کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی   خانم اسدالهی   
84064264  کارشناس فنی سایت   آقای پورفرید   
84064265 کارشناس مالی   آقای جعفری   


 
1395/04/12 تاریخ
آدرس: تهران - میرداماد غربی - پلاک 470 طبقه دوم- مرکز آموزش الکترونیکی صندوق پستی 15875-4416