مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه در خصوص افزايش ظرفيت تغيير شيوه پژوهش محور
بدينوسيله متن مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه در خصوص افزايش ظرفيت تغيير شيوه آموزش محور به آموزشي پژوهشي اعلام مي گردد.
 
تعداد بازدید:
195
تاریخ:
1397/03/19
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.