قابل توجه دانشجويان مشمول ورودي بهمن 96
نامه هاي درخواست صدور معافيت تحصيلي صادر گرديده است. لذا دانشجويان محترم جهت دريافت و پيگيري معافيت تحصيلي در ساعات اداري به اين مديريت مراجعه نمايند.
راهنماي دريافت معافيت تحصيلي از پليس +10
دانشجويان مشمول لازم است جهت دريافت معافيت تحصيلي با همراه داشتن مدارك زير نسبت به دريافت معافيت تحصيلي اقدام نمايند:
1- مدارك شناسايي
2- نامه درخواست صدور معافيت تحصيلي
3- نامه لغو معافيت تحصيلي از دانشگاه مقطع قبل 
تعداد بازدید:
178
تاریخ:
1396/12/14
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.