برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دانشجويان پژوهش محور
جلسه دفاع از پايان نامه سه نفر از دانشجويان پژوهش محور مركز آموزش الكترونيكي به شرح زير برگزار مي شود:
1- نام دانشجو: شادي دخانچي
   موضوع: تجزيه و تحليل رويكرديي براي تحمل پذيري خطاي مبتني بر الگوريتم در سيستم هاي محاسباتي با استفاده از كد هاي كانولوشن
   استاد راهنما: دكتر حجت اله حميدي
2- نام دانشجو: سميه كرد
   بررسي تاثير عنصر نادر خاكي اربيم (Er) و عمليات حرارتي بر زيرساختار و خواص مكانيكي آلياژ Al-Zn-Mg-Cu
   استاد راهنما: دكتر سيد محمد حسين سيادتي
3- نام دانشجو: زكيه افروزه
   موضوع: ارائه چارچوبي براي ارزيابي شبكه هاي اجتماعي از چشم انداز فضاي مجازي پاك
   استاد راهنما: دكتر منيره حسيني 
تعداد بازدید:
358
تاریخ:
1396/11/30
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.