آموزش الكترونيكي
آموزش الكترونيكي
يادگيري الكترونيكي شيوه اي براي طراحي، تدوين، ارائه و ارزشيابي آموزش است كه از قابليتها و امكانات الكترونيكي براي كمك به يادگيري بهره مي گيرد.
تاریخ:
1393/04/16
تعداد بازدید:
195
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.