شهريه مقطع كارشناسي ارشد
 
 شهريه مقطع كارشناسي ارشد مطابق با آخرين مصوبه هيئت امناي دانشگاه 
 
 شهريه ثابت ( ريال)  12000000
 شهريه متغير به ازاي هر واحد ( ريال)  2500000
 
توضيحات:
دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مي بايست 32 واحد بگذرانند.
دوره به صورت آموزش محور مي باشد. 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/06/01
تعداد بازدید:
13628
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.