راهنماي آموزش الكترونيكي
 فايل  راهنماي جامع سايت
  راهنماي استفاده از كلاس برخط (Online)
  نحوه تغيير رمز در سامانه آموزش الكترونيكي (LMS)
  نحوه ارسال و دريافت پيام شخصي در سامانه آموزش الكترونيكي (LMS)
  راهنماي ارسال تكليف در سامانه آموزش الكترونيكي (LMS)
  راهنماي پرداخت شهريه در سيستم گلستان
  راهنماي انتخاب واحد در سيستم گلستان
  راهنماي ترميم واحد در زمان حذف و اضافه در سيستم گلستان
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/04
تعداد بازدید:
14330
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.