كارشناسان فني
  
 
     
شماره تماس پست سازماني نام و نام خانوادگي عكس پرسنلي 
84064266  كارشناس فني خانم بداغي  
84064264 كارشناس فني  آقاي پورفريد  
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/15
تعداد بازدید:
4593
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.