مسئول دفتر مديريت
     
شماره تماس پست سازماني نام و نام خانوادگي عكس پرسنلي 
84064270 مسئول دفتر  خانم يراقي  
تاریخ به روز رسانی:
1393/07/27
تعداد بازدید:
5387
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.