درباره مركز

  

  درباره مركز

مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به عنوان يكي از اولين واحدهاي آموزش الكترونيكي در كشور در سال 1384 تاسيس شد. به عنوان مركزي پيشرو، از طريق مشاركت فعال با منابع تخصصي داخل و خارج از دانشگاه، ضمن توسعه تدريجي زير ساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري لازم، در مقاطع مختلف كارشناسي و تحصيلات تكميلي اقدام به پذيرش دانشجو نموده است. از جمله ماموريت ها و اهداف اصلي اين مركز مي توان به موارد زير اشاره كرد:

· توسعه فرهنگ آموزش الكترونيكي و نهادينه سازي آن در آموزش دانشگاهي

· ارائه خدمات ارزش افزوده آموزش الكترونيكي در راستاي آموزش هاي مرسوم دانشگاهي

· تمركز بر اجرايي نمودن مفاهيم آموزش الكترونيكي و يادگيري الكترونيكي

· استفاده از اساتيد خبره و با سابقه دانشگاه در ارائه آموزش هاي بر خط و به روز به دانشجويان

· همسان سازي آموزش هاي برخط الكترونيكي با آموزش هاي مرسوم دانشگاه از لحاظ محتوا و كيفيت

· ايجاد كانال هاي مختلف دسترسي براي كاربران

· توسعه كاربران از دانشجويان به كليه مخاطبان دانشگاهي و استفاده از ظرفيت هاي ايجاد شده براي ارائه كليه خدمات متناظر آموزش الكترونيكي

· تاكيد بر جنبه هاي يادگيري الكترونيكي از طريق توسعه كانال هاي مختلف آموزش الكترونيكي و ايجاد تعامل چندگانه در اين حوزه و حركت به سمت يادگيري تركيبي و يادگيري تعاملي.


در حال حاضر، مركز آموزش الكترونيكي از طريق كنكور سراسري و همچنين از طريق كنكور ويژه شاغلين اقدام به پذيرش دانشجويان و كارشناسان و مديران علاقه مند و مستعد در رشته هاي مختلف آموزش الكترونيكي مي نمايد.

 

 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/02/09
تعداد بازدید:
7025
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.