مقطع كارشناسي
 راهنماي فرايندهاي آموزشي مقطع كارشناسي
 
در اين قسمت سعي شده است برخي از مواردي كه دانشجويان بيشتر به آن نياز پيدا مي كنند آورده شود.
 
 
فرم مربوطه    راهنماي فرايند آموزشي عنوان 
  راهنماي انجام حذف اضطراري
فرم ندارد  راهنماي انجام حذف پزشكي
 راهنماي اخذ پروژه پاياني 
 دريافت فرم از كميسيون         راهنماي درخواست بازگشت به تحصيل

 
 راهنماي درخواست مرخصي تحصيلي
  مراحل انجام فارغ التحصيلي

 فرم ندارد
 راهنماي حذف واضافه در سيستم گلستان 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1393/08/10
تعداد بازدید:
4698
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.